محل تبلیغات شما
#طنزسیاهنمایی.108 راستی دلار چنده؟! گفت: آمار مرگ و میر روزانه کرونا به چند نفر رسیده؟ گفتم: بنا به گفته معاون محترم وزیر بهداشت آمار واقعی مرگ میر حدود دو برابر مقادیر اعلام شده یعنی بیش از 600نفر است! گفت: 600نفر؟! گفتم: بله! ناراحت شدی که آمار مرگ و میر زیاد است؟ گفت: ناراحت شدم،ولی نه به خاطر زیادی آمار! گفتم: پس از چه چیز ناراحت شدی؟ گفت: از این که این گونه اعداد و ارقام هر چند تلخ و جانگداز باشد، به آن ها عادت می کنیم!!روز اول می گوییم آخ!»،روز دوم

#سیاهنمایی/ 14 استعفای مدیران؟!!

فریاد حلال،حلال!! قصه های شهر هرت / قصه هفتاد و چهارم

آن ها برهان قاطع دارند!

آمار ,ناراحت ,گفتم ,میر ,چنده؟ ,راستی ,آمار مرگ ,و میر ,دلار چنده؟ ,مرگ و ,راستی دلار

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

Beginning...