محل تبلیغات شما
#سیاهنمایی/53 فاتحه!! پخمه گفت: رفتم از سوپری خرما بخرم برای سر مزار تا مردم بخورند و برای امواتم فاتحه بخوانند. دیدم کیلویی 40هزار تومان است. گفتم: خیلی گران است و من بودجه ام نمی رسد! سوپری گفت: پس به امواتت بگو فاتحۀ تو را بخوانند! گفتم: باز هم #سیاهنمایی کردی؟! #شفیعی_مطهر کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر https://t.me/amotahar

#سیاهنمایی/ 14 استعفای مدیران؟!!

فریاد حلال،حلال!! قصه های شهر هرت / قصه هفتاد و چهارم

آن ها برهان قاطع دارند!

سیاهنمایی ,فاتحه ,بخوانند ,مطهر ,گفتم , ,سیاهنمایی 53 ,53 فاتحه ,را بخوانند ,تو را ,فاتحۀ تو

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها