محل تبلیغات شما
سیم آمپرسنج و 4 تا صفر یک نفر ناشی می‌رود تعمیرگاه و از بالابودن آمپر ماشین‌اش گلایه می‌کند. تعمیرکار هم نگاهی می‌کند و می‌گوید باید ترموستات را عوض بکنی و پولش هم می‌شود 100 هزار تومان. طرف می‌گوید راه دیگری ندارد؟ تعمیرگار می‌گوید چرا، یک راه دیگر هم دارد: اگر سیم آمپرسنج را قطع بکنیم، آمپر پایین می‌ماند و تکان هم نمی‌خورد، ولی ماشین همچنان داغ می‌کند. صاحب ماشین رضایت می‌دهد که اشکالی ندارد، شما اون سیم لعنتی را قطع بکن که آمپر نکشد، بقیه‌اش با خودم.

#سیاهنمایی/ 14 استعفای مدیران؟!!

فریاد حلال،حلال!! قصه های شهر هرت / قصه هفتاد و چهارم

آن ها برهان قاطع دارند!

هم ,سیم ,آمپرسنج ,می‌گوید ,می‌کند ,آمپر ,سیم آمپرسنج ,تا صفر ,4 تا ,را قطع ,آمپرسنج و

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

وبلاگ Hosseinph1 slhad شرکت سمپاشی نانو فن آوران به