محل تبلیغات شما
دشمن بیگانه می خواهد چه کار؟ کشور آباد من، گلخانه می خواهد چه کار؟ قصه معلوم است، پس افسانه می خواهد چه کار؟ با حقوق آن چنانی، زندگانی در رفاه ‌ کارمند و کارگر، یارانه می خواهد چه کار؟ در جهان، بالاترین آمار ی مال ماست خرده ی، غیرت مردانه می خواهد چه کار؟ ما به چوب و رخت چوپانی کفایت کرده ایم، ملت ما، جامه ی شاهانه می خواهد چه کار؟ بس که با اشک یتیمان، خون دل ها خورده ایم خون دل خوردن، لب و پیمانه می خواهد چه کار؟ ما که دل را کنده ایم از زندگانی

#سیاهنمایی/ 14 استعفای مدیران؟!!

فریاد حلال،حلال!! قصه های شهر هرت / قصه هفتاد و چهارم

آن ها برهان قاطع دارند!

کار؟ ,دل ,زندگانی ,خون ,ایم ,دشمن ,چه کار؟ ,خواهد چه ,می خواهد ,دشمن بیگانه ,کار؟ ما

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها